Köp och Leverans villkor

Försäljningsvillkor Kakeldesign e-handel
På KakelDesign är vi måna om dig som kund och att din köpupplevelse motsvarar dina förväntningar.
Här är våra köpevillkor som gäller när du gör ett e-handels köp på www.shop.kakeldesign.se .

1. Priser & produkter
Priser anges i svenska kronor inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt tryck- och skrivfel på hemsidan. VI strävar alltid efter att presentera produkternas egenskaper och utseende så verklighetstroget som möjligt med förbehåll på återgivning av färger och detaljer som kan variera p.g.a. teknikaliteter.

2. Betalning
2.a Kortbetalning/Swish
KakelDesign erbjuder säker kortbetalning med VISA, MasterCard och Swish i samarbete med Adyen som är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). KakelDesign accepterar samtliga VISA- och MasterCard-anslutna kort utgivna i Norden. Kortköpen sker direkt hos Adyen och all information är krypterad enligt gällande standard och regler. Ingen kortinformation hanteras eller sparas hos KakelDesign. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.
2.b Faktura
Näringsidkare kan ansöka om fakturakonto. Organisationsnummer och kontaktuppgifter skickas till order@kakeldesign.se efter godkänd kreditkontroll tilldelas ni ett konto hos oss.

3. Frakt & leverans
3.a Frakt
En fraktavgift tillkommer. Leveransen sker när samtliga artiklar finns i lager och täcker hela ordern i en komplett leverans inom Sverige.
KakelDesign levereras dina produkter med hemleverans, utförs normalt mellan kl. 08-17 till trottoar eller tomtgräns i mån av framkomlighet. Transportbolaget aviserar dig för att meddela leveransdag samt inom vilken tidsintervall leveransen är beräknad.
Vid leverans ska du/mottagaren finnas på leveransadressen för legitimering och mottagande av produkter. Du/mottagaren ska kontrollera att leveransen är oskadad och komplett. Om leveransen är skadad eller om paket saknas ska det noteras på budets fraktbrev/handscanner innan signering genomförs. Vid signering av fraktbrev/handscanner bär du/mottagaren juridiskt ansvar för att information om överlämnat gods är sanningsenligt.
Som kund ansvarar du för att angivna kontaktuppgifter är korrekta. Vid felaktigt angivna uppgifter kan eventuella kostnader tillkomma.
3.b Leveranstid
Vänligen notera att leveranstiderna som är angivna på hemsidan är preliminära beräkningar. Vid ändringar angående leveranstiden för din beställning kommer vi så fort som möjligt att informera dig på orderstatus-sidan.
4. Ångerrätt & retur
För privatpersoner tillämpas distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står kund för returfrakten.
4.a Ångerrätt
Du kan avboka din beställning genom att kontakta KakelDesign kundsupport. Avbokning av ej redan hanterade beställningar är kostnadsfritt. Är ordern hanterad har KakelDesign tyvärr inte möjlighet att avbryta leveransen, varpå en returkostnad tillkommer.
Ångerrätten gäller inte för produkter som framställts enligt specifik begäran (beställningsvaror) eller efter personliga önskemål.
Önskar du nyttja ångerrätten ska detta meddelas till KakelDesign innan ångerfristen löpt ut via mail till order@kakeldesign.se, om du inte fått bekräftelse på ditt mail måste du ringa innan ångerfristen löpt ut. Du kan även använda Konsumentverkets standardblankett för ångerköp.
Använder du ångerrätten måste produkten returneras i ursprungligt skick i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Vänligen notera att om KakelDesign bedömer att en värdeminskning har skett till följd av en eller flera av följande orsaker kan du komma att debiteras för detta: montering av delar, aktivt bruk av produkt, avsaknad av originalemballage samt egen emballering av dålig standard. En returkostnad för transport tillkommer alltid.
4.b Retur och returkostnad
I samband med att du anmält ångerrätten enligt 4.a
Returkostnader:
Kund bokar och betalar fraktbolag. Fritt om du levererar till någon av våra fysiska butiker,  se dem på www.kakeldesign.se/contact-us
4.c Återbetalning
När KakelDesign mottagit, behandlat och godkänt din retur sker återbetalning i första hand enligt samma betalningsmetod som du valde när beställningen genomfördes. Återbetalningen är dig tillhanda senast 14 dagar efter att KakelDesign informerats om att dina produkter är skickade i retur.

5. Reklamation
Som konsument har du tre (3) års reklamationsrätt på alla icke förbrukningsvaror du köper på www.KakelDesign.se. Genom reklamationsrätten är du säkrad en komplett och oskadd kvalitetsprodukt som ska hålla i minst 3 år av normalt bruk utan att uppvisa några tecken på bristfällig produktion. Förekommer det ett fel på din vara som täcks av reklamationsrätten anmäler du detta till vår kundsupport genom vårt reklamationsformulär. För att din reklamation ska vara giltig är det viktigt att du anmäler fel så fort som möjligt. Reklamationsrätten gäller enbart varor köpt av privatpersoner som använts till privat bruk.
Reklamationsrätten gäller inte skador på produkten som förekommer till följd av bristfälligt underhåll, normalt slitage, självförvållad skadegörelse eller då produkten använts på ett sätt som den inte är beräknat för.

6. Force majeure
I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför KakelDesign kontroll och som KakelDesign inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har KakelDesign rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är KakelDesign ej skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.
Bolagsinformation:
Kakel&Design i Sverige AB  Org. 556737-7782  Telefon: 02952-70370    Dalvägen 4   740 46 Östervåla     info@kakeldesign.se     faktura@kakeldesign.se
Försäljnings- och leveransvillkor för Kakel & Design i Sverige AB (”KakelDesign”) inkl Östervåla Byggvaror.
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller när du eller det företag du företräder gör en beställning från KakelDesign eller Östervåla Byggvaror. Avtalet ingås på svenska mellan kunden och Kakel & Design i Sverige AB, org. nr: 556737-7782. Avtalet avser inte beställning via www.shop.kakeldesign.se
1. Allmänt
1.1. Alla varor försäljs fritt från respektive Kakeldesigns
distributionslager (Gävle, Östervåla, Uppsala, Sollentuna, Årsta,
Västerås & Värmdö).
1.2. Leverans av varor förutsätter en anträffbar mottagare, en farbar
väg för lastbil samt ev. lossningshjälp, om inte annat
överenskommits. Bomkörning och väntetid kommer att
debiteras.
1.3. Kakel, klinker, naturstensprodukter och trävaror är
naturmaterial, avvikelser i färg, form och storlek kan
förekomma. Dessa avvikelser utgör i sig ingen grund för
reklamation.
2. Priser
2.1. Vid beställningen gäller de priser som vid tidpunkten för
beställningen anges, om annat inte uttryckligen har avtalats.
Priser och eventuella pack-, plock-, emballage-, frakt- och
valutaomkostnader kan tillkomma.
3. Offert
3.1. För att offert skall gälla, skall köpare svara på offert inom 30
dagar eller den tid som angivits i offert.
4. Beställning | Orderbekräftelse
4.1. En orderbekräftelse utgörs av en sammanställd och tydliggjord
beställning. Kund ska omgående granska orderbekräftelsen
och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna. Om
felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen
anses utgöra innehållet i beställningen.
4.2. En orderbekräftelse av specialtillverkade varor måste skriftligen
godkännas av kund innan beställning, t.ex. måttbeställda
stenskivor eller träprodukter och bruten färg.
5. Betalning
5.1. Varor betalas vid avhämtning enligt kundavtal.
5.2. Kund kan debiteras/fakturas, inom fem dagar, efter varans
ankomst till någon av KakelDesigns distributionslager.
5.3. Betalning av beställningsvara sker via en handpenning
motsvarande 30% och resterade vid avhämtning enligt
kundavtal. Avtalskunder erbjuds köpa beställningsvaror utan
handpenning inom ramen för respektive kunds kreditlimit.
5.4. Betalning av specialtillverkad vara, tex måttbeställda stenskivor
eller träprodukter och bruten färg sker via en handpenning
motsvarande hela ordervärdet inkl. eventuella fraktkostnader.
Avtalskunder erbjuds köpa specialtillverkade beställningsvaror
utan handpenning inom ramen för respektive kunds kreditlimit.
5.5. Vid kundleverans och transport av varor betalas hela
orderbeloppet i förskott innan varorna lämnar någon av
KakelDesigns eller Östervåla Byggvarors distributionslager.
Avtalskunder erbjuds erhålla leverans utan förskott inom ramen
för respektive kunds kreditlimit.
5.6. Företag och privatpersoner kan ansöka om kundavtal för
kreditköp, avtalskund, med betalningsvillkor upp till 30 dagar
från fakturadatum efter gängse kreditkoll. Avtalskunder kan
ansöka om avbetalningsplan vid större projekt. Ansökan
avseende kreditköp och avbetalning skickas till
ekonomi@kakeldesign.se
5.7. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med
referensränta plus 8 %. Har kund bestridit faktura och anfört
sakliga skäl, kan KakelDesign eller Östervåla Byggvaror bevilja
anstånd med överenskommen del av betalningen tills utredning
avslutats eller tvist avgjorts.
5.8. KakelDesign eller Östervåla Byggvaror förbehåller sig rätten att
stänga, eller ändra, kontot alternativt sänka kreditgränsen om
kontot inte används under en längre period, vid försenad eller
utebliven betalning samt försämrad kreditrating.
6. Garanti | Reklamation
6.1. Vara som levererats av KakelDesign eller Östervåla Byggvaror
och som är behäftad med fel skall snarast, dock inom sju
dagar, reklameras till oss. Reklamation sker skriftligen,
avseende KakelDesign eller Östervåla Byggvaror, till
service@kakeldesign.se
6.2. När garanti/reklamation åberopas skall kund styrka köp med
kvitto/faktura.
6.3. KakelDesign eller Östervåla Byggvaror väljer själv på vilket sätt
felet skall åtgärdas enligt gällande lag. Antingen att åtgärda felet
på plats eller företa omleverans.
6.4. Varufel som uppstår/anmäls efter montering eller tagits i bruk
godkänns ej.
7. Avbeställning | Varureturer | Returavdrag
7.1. Kvitto eller faktura måste uppvisas vid avbeställning, retur och
återköp av varor.
7.2. Köpare har rätt att avbeställa icke levererade lagervaror av
keramiska plattor och byggmaterial från KakelDesigns
huvudlager respektive Östervåla Byggvaror i Östervåla
7.3. Lagervara av keramisk platta som är oöppnad, i
originalförpackning, felfri, oanvänd, inkl. emballage kan
returneras inom 21 dagar vid uppvisande av faktura eller
följesedel.
7.4. Lagervara av träbaserat byggmaterial kan inte returneras.
7.5. Varor som har utgått ur sortimentet kan inte returneras.
7.6. Varor med ett utgånget bäst före-datum kan inte returneras.
7.7. Frostkänsliga varor kan inte returneras under perioden mellan
oktober och april.
7.8. KakelDesign och Östervåla Byggvaror tillämpar ett returavdrag
på alla varor.
7.9. På lagervaror avgår ett returavdrag om 25 procent.
7.10. Beställningsvara, originalförpackning, felfri, oanvänd, inkl.
emballage, vara kan efter överenskommelse med tillverkare/
grossist få returneras. Returavdraget kan uppgå till 100
procent.
7.11. Specialtillverkad vara, originalförpackning, felfri, oanvänd, inkl.
emballage, kan efter överenskommelse med tillverkare/grossist
returneras. Returavdraget uppgår till 100 procent.
7.12. KakelDesign eller Östervåla Byggvaror står inte för
fraktkostnaden, eller ansvarar inte för produkter som förloras
eller skadas, när varor returneras till oss.
8. Mottagningskontroll
8.1. När KakelDesign eller Östervåla Byggvaror överlämnat vara till
köparen, skall denne omgående göra en avstämning mot
följesedel, samt kontrollera varan mot fel eller brister, eller
eventuell skada orsakad av KakelDesign eller Östervåla
Byggvaror.
8.2. Om kund upptäcker skada som uppkommit i transport av
annat åkeri än KakelDesign eller Östervåla Byggvaror, och
varan kvitterats på särskild fraktsedel skall felet omedelbart
anmälas till ansvarigt fraktbolag.
8.3. Mottagen emballerad vara skall efter avemballering kontrolleras,
innan montering eller tas i bruk. Avemballering skall ske inom
skälig tid (praxis fem dagar).
8.4. För reklamation utav dolda transportskador skall reklamation
ske senast fem dagar efter det att leverans skett till kund.
Reklamation sker skriftligen, avseende KakelDesign eller
Östervåla Byggvaror, till service@kakeldesign.se
9. KakelDesign arbetar i enlighet med
9.1. Konsumentköplagen gentemot konsumenter.
9.2. ABM 07 gentemot entreprenörer för köp av varor i
yrekesmässig byggverksamhet med ovan tillägg och ändringar.
9.3. Av våra leverantörer uppsatta specialvillkor.
Bolagsinformation:
Kakel&Design i Sverige AB  Org. 556737-7782  Telefon: 02952-70370    Dalvägen 4   740 46 Östervåla     info@kakeldesign.se    faktura@kakeldesign.se

Köp och Leverans villkor

Försäljningsvillkor Kakeldesign e-handel
På KakelDesign är vi måna om dig som kund och att din köpupplevelse motsvarar dina förväntningar.
Här är våra köpevillkor som gäller när du gör ett e-handels köp på www.shop.kakeldesign.se .

1. Priser & produkter
Priser anges i svenska kronor inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning samt tryck- och skrivfel på hemsidan. VI strävar alltid efter att presentera produkternas egenskaper och utseende så verklighetstroget som möjligt med förbehåll på återgivning av färger och detaljer som kan variera p.g.a. teknikaliteter.

2. Betalning
2.a Kortbetalning/Swish
KakelDesign erbjuder säker kortbetalning med VISA, MasterCard och Swish i samarbete med Adyen som är certifierade enligt standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). KakelDesign accepterar samtliga VISA- och MasterCard-anslutna kort utgivna i Norden. Kortköpen sker direkt hos Adyen och all information är krypterad enligt gällande standard och regler. Ingen kortinformation hanteras eller sparas hos KakelDesign. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.
2.b Faktura
Näringsidkare kan ansöka om fakturakonto. Organisationsnummer och kontaktuppgifter skickas till order@kakeldesign.se efter godkänd kreditkontroll tilldelas ni ett konto hos oss.

3. Frakt & leverans
3.a Frakt
En fraktavgift tillkommer. Leveransen sker när samtliga artiklar finns i lager och täcker hela ordern i en komplett leverans inom Sverige.
KakelDesign levereras dina produkter med hemleverans, utförs normalt mellan kl. 08-17 till trottoar eller tomtgräns i mån av framkomlighet. Transportbolaget aviserar dig för att meddela leveransdag samt inom vilken tidsintervall leveransen är beräknad.
Vid leverans ska du/mottagaren finnas på leveransadressen för legitimering och mottagande av produkter. Du/mottagaren ska kontrollera att leveransen är oskadad och komplett. Om leveransen är skadad eller om paket saknas ska det noteras på budets fraktbrev/handscanner innan signering genomförs. Vid signering av fraktbrev/handscanner bär du/mottagaren juridiskt ansvar för att information om överlämnat gods är sanningsenligt.
Som kund ansvarar du för att angivna kontaktuppgifter är korrekta. Vid felaktigt angivna uppgifter kan eventuella kostnader tillkomma.
3.b Leveranstid
Vänligen notera att leveranstiderna som är angivna på hemsidan är preliminära beräkningar. Vid ändringar angående leveranstiden för din beställning kommer vi så fort som möjligt att informera dig på orderstatus-sidan.
4. Ångerrätt & retur
För privatpersoner tillämpas distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står kund för returfrakten.
4.a Ångerrätt
Du kan avboka din beställning genom att kontakta KakelDesign kundsupport. Avbokning av ej redan hanterade beställningar är kostnadsfritt. Är ordern hanterad har KakelDesign tyvärr inte möjlighet att avbryta leveransen, varpå en returkostnad tillkommer.
Ångerrätten gäller inte för produkter som framställts enligt specifik begäran (beställningsvaror) eller efter personliga önskemål.
Önskar du nyttja ångerrätten ska detta meddelas till KakelDesign innan ångerfristen löpt ut via mail till order@kakeldesign.se, om du inte fått bekräftelse på ditt mail måste du ringa innan ångerfristen löpt ut. Du kan även använda Konsumentverkets standardblankett för ångerköp.
Använder du ångerrätten måste produkten returneras i ursprungligt skick i originalförpackning eller likvärdigt emballage. Vänligen notera att om KakelDesign bedömer att en värdeminskning har skett till följd av en eller flera av följande orsaker kan du komma att debiteras för detta: montering av delar, aktivt bruk av produkt, avsaknad av originalemballage samt egen emballering av dålig standard. En returkostnad för transport tillkommer alltid.
4.b Retur och returkostnad
I samband med att du anmält ångerrätten enligt 4.a
Returkostnader:
Kund bokar och betalar fraktbolag. Fritt om du levererar till någon av våra fysiska butiker,  se dem på www.kakeldesign.se/contact-us
4.c Återbetalning
När KakelDesign mottagit, behandlat och godkänt din retur sker återbetalning i första hand enligt samma betalningsmetod som du valde när beställningen genomfördes. Återbetalningen är dig tillhanda senast 14 dagar efter att KakelDesign informerats om att dina produkter är skickade i retur.

5. Reklamation
Som konsument har du tre (3) års reklamationsrätt på alla icke förbrukningsvaror du köper på www.KakelDesign.se. Genom reklamationsrätten är du säkrad en komplett och oskadd kvalitetsprodukt som ska hålla i minst 3 år av normalt bruk utan att uppvisa några tecken på bristfällig produktion. Förekommer det ett fel på din vara som täcks av reklamationsrätten anmäler du detta till vår kundsupport genom vårt reklamationsformulär. För att din reklamation ska vara giltig är det viktigt att du anmäler fel så fort som möjligt. Reklamationsrätten gäller enbart varor köpt av privatpersoner som använts till privat bruk.
Reklamationsrätten gäller inte skador på produkten som förekommer till följd av bristfälligt underhåll, normalt slitage, självförvållad skadegörelse eller då produkten använts på ett sätt som den inte är beräknat för.

6. Force majeure
I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför KakelDesign kontroll och som KakelDesign inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, har KakelDesign rätt att frånträda sina skyldigheter i detta avtal. Vid sådan händelse är KakelDesign ej skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.
Bolagsinformation:
Kakel&Design i Sverige AB  Org. 556737-7782  Telefon: 02952-70370    Dalvägen 4   740 46 Östervåla     info@kakeldesign.se     faktura@kakeldesign.se
Försäljnings- och leveransvillkor för Kakel & Design i Sverige AB (”KakelDesign”) inkl Östervåla Byggvaror.
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller när du eller det företag du företräder gör en beställning från KakelDesign eller Östervåla Byggvaror. Avtalet ingås på svenska mellan kunden och Kakel & Design i Sverige AB, org. nr: 556737-7782. Avtalet avser inte beställning via www.shop.kakeldesign.se
1. Allmänt
1.1. Alla varor försäljs fritt från respektive Kakeldesigns
distributionslager (Gävle, Östervåla, Uppsala, Sollentuna, Årsta,
Västerås & Värmdö).
1.2. Leverans av varor förutsätter en anträffbar mottagare, en farbar
väg för lastbil samt ev. lossningshjälp, om inte annat
överenskommits. Bomkörning och väntetid kommer att
debiteras.
1.3. Kakel, klinker, naturstensprodukter och trävaror är
naturmaterial, avvikelser i färg, form och storlek kan
förekomma. Dessa avvikelser utgör i sig ingen grund för
reklamation.
2. Priser
2.1. Vid beställningen gäller de priser som vid tidpunkten för
beställningen anges, om annat inte uttryckligen har avtalats.
Priser och eventuella pack-, plock-, emballage-, frakt- och
valutaomkostnader kan tillkomma.
3. Offert
3.1. För att offert skall gälla, skall köpare svara på offert inom 30
dagar eller den tid som angivits i offert.
4. Beställning | Orderbekräftelse
4.1. En orderbekräftelse utgörs av en sammanställd och tydliggjord
beställning. Kund ska omgående granska orderbekräftelsen
och omgående påtala eventuella felaktigheter i denna. Om
felaktigheter inte påtalas utan dröjsmål ska orderbekräftelsen
anses utgöra innehållet i beställningen.
4.2. En orderbekräftelse av specialtillverkade varor måste skriftligen
godkännas av kund innan beställning, t.ex. måttbeställda
stenskivor eller träprodukter och bruten färg.
5. Betalning
5.1. Varor betalas vid avhämtning enligt kundavtal.
5.2. Kund kan debiteras/fakturas, inom fem dagar, efter varans
ankomst till någon av KakelDesigns distributionslager.
5.3. Betalning av beställningsvara sker via en handpenning
motsvarande 30% och resterade vid avhämtning enligt
kundavtal. Avtalskunder erbjuds köpa beställningsvaror utan
handpenning inom ramen för respektive kunds kreditlimit.
5.4. Betalning av specialtillverkad vara, tex måttbeställda stenskivor
eller träprodukter och bruten färg sker via en handpenning
motsvarande hela ordervärdet inkl. eventuella fraktkostnader.
Avtalskunder erbjuds köpa specialtillverkade beställningsvaror
utan handpenning inom ramen för respektive kunds kreditlimit.
5.5. Vid kundleverans och transport av varor betalas hela
orderbeloppet i förskott innan varorna lämnar någon av
KakelDesigns eller Östervåla Byggvarors distributionslager.
Avtalskunder erbjuds erhålla leverans utan förskott inom ramen
för respektive kunds kreditlimit.
5.6. Företag och privatpersoner kan ansöka om kundavtal för
kreditköp, avtalskund, med betalningsvillkor upp till 30 dagar
från fakturadatum efter gängse kreditkoll. Avtalskunder kan
ansöka om avbetalningsplan vid större projekt. Ansökan
avseende kreditköp och avbetalning skickas till
ekonomi@kakeldesign.se
5.7. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med
referensränta plus 8 %. Har kund bestridit faktura och anfört
sakliga skäl, kan KakelDesign eller Östervåla Byggvaror bevilja
anstånd med överenskommen del av betalningen tills utredning
avslutats eller tvist avgjorts.
5.8. KakelDesign eller Östervåla Byggvaror förbehåller sig rätten att
stänga, eller ändra, kontot alternativt sänka kreditgränsen om
kontot inte används under en längre period, vid försenad eller
utebliven betalning samt försämrad kreditrating.
6. Garanti | Reklamation
6.1. Vara som levererats av KakelDesign eller Östervåla Byggvaror
och som är behäftad med fel skall snarast, dock inom sju
dagar, reklameras till oss. Reklamation sker skriftligen,
avseende KakelDesign eller Östervåla Byggvaror, till
service@kakeldesign.se
6.2. När garanti/reklamation åberopas skall kund styrka köp med
kvitto/faktura.
6.3. KakelDesign eller Östervåla Byggvaror väljer själv på vilket sätt
felet skall åtgärdas enligt gällande lag. Antingen att åtgärda felet
på plats eller företa omleverans.
6.4. Varufel som uppstår/anmäls efter montering eller tagits i bruk
godkänns ej.
7. Avbeställning | Varureturer | Returavdrag
7.1. Kvitto eller faktura måste uppvisas vid avbeställning, retur och
återköp av varor.
7.2. Köpare har rätt att avbeställa icke levererade lagervaror av
keramiska plattor och byggmaterial från KakelDesigns
huvudlager respektive Östervåla Byggvaror i Östervåla
7.3. Lagervara av keramisk platta som är oöppnad, i
originalförpackning, felfri, oanvänd, inkl. emballage kan
returneras inom 21 dagar vid uppvisande av faktura eller
följesedel.
7.4. Lagervara av träbaserat byggmaterial kan inte returneras.
7.5. Varor som har utgått ur sortimentet kan inte returneras.
7.6. Varor med ett utgånget bäst före-datum kan inte returneras.
7.7. Frostkänsliga varor kan inte returneras under perioden mellan
oktober och april.
7.8. KakelDesign och Östervåla Byggvaror tillämpar ett returavdrag
på alla varor.
7.9. På lagervaror avgår ett returavdrag om 25 procent.
7.10. Beställningsvara, originalförpackning, felfri, oanvänd, inkl.
emballage, vara kan efter överenskommelse med tillverkare/
grossist få returneras. Returavdraget kan uppgå till 100
procent.
7.11. Specialtillverkad vara, originalförpackning, felfri, oanvänd, inkl.
emballage, kan efter överenskommelse med tillverkare/grossist
returneras. Returavdraget uppgår till 100 procent.
7.12. KakelDesign eller Östervåla Byggvaror står inte för
fraktkostnaden, eller ansvarar inte för produkter som förloras
eller skadas, när varor returneras till oss.
8. Mottagningskontroll
8.1. När KakelDesign eller Östervåla Byggvaror överlämnat vara till
köparen, skall denne omgående göra en avstämning mot
följesedel, samt kontrollera varan mot fel eller brister, eller
eventuell skada orsakad av KakelDesign eller Östervåla
Byggvaror.
8.2. Om kund upptäcker skada som uppkommit i transport av
annat åkeri än KakelDesign eller Östervåla Byggvaror, och
varan kvitterats på särskild fraktsedel skall felet omedelbart
anmälas till ansvarigt fraktbolag.
8.3. Mottagen emballerad vara skall efter avemballering kontrolleras,
innan montering eller tas i bruk. Avemballering skall ske inom
skälig tid (praxis fem dagar).
8.4. För reklamation utav dolda transportskador skall reklamation
ske senast fem dagar efter det att leverans skett till kund.
Reklamation sker skriftligen, avseende KakelDesign eller
Östervåla Byggvaror, till service@kakeldesign.se
9. KakelDesign arbetar i enlighet med
9.1. Konsumentköplagen gentemot konsumenter.
9.2. ABM 07 gentemot entreprenörer för köp av varor i
yrekesmässig byggverksamhet med ovan tillägg och ändringar.
9.3. Av våra leverantörer uppsatta specialvillkor.
Bolagsinformation:
Kakel&Design i Sverige AB  Org. 556737-7782  Telefon: 02952-70370    Dalvägen 4   740 46 Östervåla     info@kakeldesign.se    faktura@kakeldesign.se